• Άντωση Τεχνική Ε.Π.Ε

  • Άντωση Τεχνική Ε.Π.Ε

  • Άντωση Τεχνική Ε.Π.Ε

  • Άντωση Τεχνική Ε.Π.Ε

  • Άντωση Τεχνική Ε.Π.Ε

  • Άντωση Τεχνική Ε.Π.Ε

ΑΝΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε

Πίνακες

ΑΝΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε

Navy

ΑΝΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε

Καλώδια

ΑΝΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε

Πιστοποιήσεις

Από την ίδρυσή της, το 1997 στην Ελλάδα, η ΑΝΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ διατηρεί ως πρωταρχικό στόχο της, την κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών έργων, που ανταποκρίνονται στις εξειδικευμένες απαιτήσεις ελληνικής και διεθνούς ναυτιλιακής αγοράς.

Το υψηλό επίπεδο
της τεχνολογικήςτεχνογνωσίας της εταιρίας σε συνδυασμό με το πώς εκτεταμένες επενδύσεις σε εξοπλισμό και διασφάλισης της ποιότητας καθώς και την αξιοπιστία της στην ναυτιλιακή αγορά, είναι αυτό που κάνει ΑΝΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ. μία από τις πιο ισχυρές και αποτελεσματικές εταιρείες στον τομέα της εδώ στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

Η ΑΝΤΩΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ειδικεύεται στα εξής:

Ι.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
§ Ηλεκτρική σχεδίαση
§ Ηλεκτρική εγκατάσταση (νέα κτίρια -μετατροπές)
§ Κατασκευή των κύριων και έκτακτης ανάγκης swbds
§ Κατασκευή των ατομικών και ομάδα ορεκτικά
§ Κατασκευή πάνελ φωτισμού
§ Κατασκευή πίνακες διανομής
§ Κατασκευή σ. κονσόλες & πίνακες αυτοματισμού
§ επισκευής κινητήρων και γεννητριών

Στα
ακόλουθα συστήματα και τον εξοπλισμό πλοίων μπορούν επίσης να παρέχονται:
§ Σύστημα πυρανίχνευσης (συμβατικά ή επεξεργάσιμο)
§ Σύστημα Διεύθυνση Δημοσίων
§ Είδη φωτισμού (αλογόνου Spots, PL κάτω φώτα, νερό απόδειξη φώτα φθορισμού, Γραμμική/ Tivoli Φώτα, Fiber Optics κλπ)
§ μετασχηματιστές
§ διακόπτες, πρίζες, Dimmers
§ Ναυτιλίας Καλώδια

II. A / C ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
A / C - εγκαταστάσεις εξαερισμού
Κατασκευή των αεραγωγών και αξεσουάρ
Παροχή Καμπίνες Μονάδων (B15)
Παροχή κεντρικές μονάδες κλιματισμού
Παροχή των καυσαερίων / Προμήθεια ανεμιστήρες

Οι Κύριες εγκαταστάσεις
μας καλύπτουν μια έκταση 600 τετραγωνικά mtrs.
Ο συνολικός αριθμός
εξειδικευμένου προσωπικού, που απασχολείται σε μόνιμη ΑΝΤΩΣΗ Τεχνική είναι 50 συμπεριλαμβανομένου του τμήματος σχεδιασμού, που είναι εξοπλισμέναμε τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις με τη βοήθεια σχεδιασμού σε υπολογιστή.

Πολιτική της
είναι να σταθεί δίπλα στο πλοίο ιδιοκτήτη / πελάτη σε κάθε βήμα του έργου και την παροχή υποστήριξης, με την άμεση και πλήρη τεχνική υποστήριξη.Γ.
ΣΙΔΕΡΗΣ

Γενικός Διευθυντής